O Nama

Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije je javna zdravstvena ustanova u vlasništvu županije te je ujedno najveća i najstarija na području županije u ljekarničkoj djelatnosti.

Uz NOVI web shop naše ustanove ljekarničku djelatnost obavljamo u 34 ljekarne, 3 depoa lijekova, 3 specijalizirane prodavaonice, Galenskom laboratoriju te Laboratoriju za provjeru kakvoće galenskih pripravaka. Osnovna djelatnost ustanove jest opskrba lijekovima i medicinskim proizvodima pučanstva, zdravstvenih ustanova i drugih pravnih osoba te zdravstvenih radnika koji obavljaju privatnu praksu. Osim lijekovima, vršimo opskrbu homeopatskim proizvodima, dječjom hranom, dodacima prehrani, dijetetskim namirnicama, kozmetičkim proizvodima, ortopedskim pomagalima i drugim sredstvima za zaštitu zdravlja određenim općim aktom Komore.

Ljekarničku skrb provodimo i kroz ostale djelatnosti:

izradu farmaceutskih proizvoda te provjeru njihove kakvoćesavjetovanje u vezi propisivanja, odnosno pravilne primjene lijekova, medicinskih, homeopatskih i dijetetskih proizvoda s ciljem promicanja zdravlja i postizanja boljih farmakoterapijskih učinaka savjetovanje o samoliječenju i zdravstveno prosvjećivanje pučanstva organiziranje pripravničkog staža magistara farmacije i farmaceutskih tehničara. Ustanova zapošljava preko 200 djelatnika. Upravu ustanove čine ravnatelj i zamjenik ravnatelja čiji rad nadzire Upravno vijeće sačinjeno od 5 članova (3 člana imenuje osnivač- Splitsko-dalmatinska županija, a po jednog imenuju Radničko i Stručno vijeće ustanove). Osim spomenutih, tijela ustanove su još i Stručni kolegij, Etičko povjerenstvo te Povjerenstvo za kvalitetu.